Monday, 17 November 2008

REŠPEKT ARCHITEKTÚRE!

Architektúra je v každej dobe naše kultúrne a historické dedičstvo. Preto by sa malo rešpektovať a ochraňovať. Mali by sme chrániť “tvár mesta“ a jeho identitu. Nielen pre turistov v Starom meste, ale práveže aj pre obyvateľov mimo centra. Vo Francúzsku, Španielsku či Holandsku dokázalo veľa miest obyčajnými reguláciami a zákazmi obmedziť reklamu vo verejnom priestore. Všetko čo treba, je politická vôľa niečo urobiť.

No comments: